Zasiłek macierzyński w Irlandii

Wszystkie kobiety, które przebywają na urlopie wychowawczym i opłaciły wystarczającą liczbę składek ubezpieczenia społecznego (PRSI) mogą się ubiegać o zasiłek macierzyński. W celu uzyskania świadczenia, należy złożyć wniosek na 6 tygodni przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest to okres12 tygodni. 

Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego

Od 1 marca 2007 zasiłek macierzyński w Irlandii jest wypłacany przez okres 26 tygodni. Na urlop można przejść w okresie od 2 do 16 tygodni przez końcem tygodnia, w którym ma się urodzić dziecko.

Przedwczesny poród

Jeśli dziecko urodziło się przed planowanym terminem (przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego), należy przesłać list od lekarza rodzinnego zawierający taką informację wraz z datą urodzenia dziecka do Wydziału ds. Zasiłku Macierzyńskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Rodzinnych.

Jeśli doszło do poronienia lub dziecko urodziło się martwe po upływie 24 tygodni ciąży, matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego.

Sposób wypłacania świadczenia

Zasiłek macierzyński będzie wpłacany na podane wcześniej konto bankowe kobiety lub na rachunek towarzystwa budowlanego. Kobieta możesz również wybrać możliwość wpłacania go bezpośrednio na rachunek bankowy pracodawcy. Wypłata następuje z góry co tydzień.

Ubezpieczenie nabyte z tytułu zatrudnienia w innym kraju

Jeśli kobieta mieszkała wcześniej w kraju, gdzie obowiązują rozporządzenia UE i uiszczała tam składki na ubezpieczenie społeczne, mogą dodać poprzednie skłądki do składek PRSI w Irlandi. Należy jednak spełnić jeden warunek- kobieta musi opłacić minimum jedną skłądkę ubezpieczenia społecznego w Irlandii w przeciągu 16 tygodni od zakończenia tygodnia, w którym urodziło się dziecko.

Zasady wypłacania zasiłku macierzyńskiego

Jeśli jesteś zatrudniona musisz:

  • mieć opłacone składki PRSI za okres minimum 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed przejściem na urlop macierzyński;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 39 tygodni od rozpoczęcia pracy oraz mieć opłacone lub skredytowane składki PRSI przynajmniej za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym lub w roku podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2013 roku, odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2011, a rokiem podatkowym po nim następującym jest rok 2012;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w odpowiednim roku podatkowym oraz mieć opłacone składki PRSI przynajmniej za okres 26 tygodni w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2013 roku, odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2011, a rokiem go poprzedzającym jest rok 2010.

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą musisz:

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 52 tygodni w klasie S w odpowiednim roku podatkowym. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2013 roku, odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2012;

lub

mieć opłacone składki PRSI za okres 52 tygodni w klasie S w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2013 roku, rokiem podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy jest rok 2010;

lub

  • mieć opłacone składki PRSI za okres 52 tygodni w klasie S w roku podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym. Przykładowo dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2013 roku, rokiem podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym jest rok 2012.

Jeśli pobierasz któreś z poniższych świadczeń, jesteś uprawniona do pobierania połowy zasiłku macierzyńskiego:

– Dodatek dla rodzin niepełnych

– Renta Wdowia ( składki opłacane przez pracownika)

– Renta Wdowia (składki opłacane przez pracodawcę)

– Zapomoga dla żon więźniów

– Odprawa pośmiertna jako rodzaj renty dla wdów/wdowców lub alimentów (wypłacana z systemu zasiłków z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

– Dodatek dla kobiet opuszczonych przez mężów                                                                                                                                                             –

Stawki zasiłku macierzyńskiego

Nowe wnioski składane o zasiłek macierzyński po 6 stycznia 2014 obowiązuje standardowa stawka, która wynosi 240 EUR tygodniowo.

Jeśli wniosek dotyczący urlopu macierzyńskiego został złożony przed 6 stycznia 2014, kwoty świadczeń były następujące:

– kwota minimalna: 217,80 EUR

– kwota maksymalna: 262 EUR

Jak złożyć podanie

Należy pobrać formularz MB10 (pdf) i wypełnić na 6 tygodni przed zamierzoną datą przejścia na urlop macierzyński i przesłać go  do Wydziału ds. Zasiłku Macierzyńskiego.

Osoby prowadzące własną działalność powinny ubiegać się o zasiłek 12 tygodni przed zamierzoną datą przejścia na urlop macierzyński.

Maternity Benefit Section
Department of Social Protection
McCarter’s Road
Buncrana
Donegal
Ireland

Telefon: (01) 471 5898 lub 1890 690 690

http://www.welfare.ie

More from Kasia Filar Kupiec

Poznajcie mini sobowtóry Kate Moss i Cary Delevingne!

Podobno Cara Delevingne chce porzucić modeling dla aktorstwa. Ale bez...
Read More