REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest portal wyspanaobcasach.com, zwany dalej Organizatorem.

2. Uczestniczkami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie panie mieszkające na terenie Irlandii.

3. Uczestniczki Konkursu ‘Mama Na Obcasach’ zostaną wyłonione na drodze castingu mailowego. Aby wziąć udział należy:

– polubić stronę Wyspa Na Obcasach na Facebooku

– udostępnić post konkursowy na swoim profilu

– zgłosić swoją kandydaturę, pod podany link: http://wyspanaobcasach.com/kontakt/ W zgłoszeniu napisz krótko ( i ciekawie), dlaczego właśnie Ty powinnaś przejść metamorfozę, prześlij swoje zdjęcie (maksymalnie dwa) oraz oświadczenie, że zapoznałaś się z treścią regulaminu konkursowego i zgadzasz się z jego warunkami uczestnictwa.

Do udziału w akcji zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia. Organizator skontaktuje się z wybraną osobą (najpóźniej do 18 maja 2015).

4. Zgłoszenia można nadsyłać do 17/05/2016.

5. Program metamorfozy

Wyłoniona kandydatka decyduje się dobrowolnie na:

– przeprowadzenie wywiadu mającego na celu określenie typu urody i doboru kolorystycznego
– wykonanie sesji przed i po oraz w trakcie zabiegów, jak również wykonanie finalnych zdjęć po
metamorfozie
– zmianę koloru włosów, długości, oraz innych zabiegów niezbędnych do finalizacji zamierzeń fryzjera
– poddaniu się stylizacji wyglądu, jak i zmianie wizerunku

6. Program metamorfozy przeprowadzony jest bezpłatnie.

7. Uczestniczka wyraża pełną zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego oraz filmowego z przebiegu metamorfoz do celów promocyjnych, marketingowych, reklamowych jak i archiwalnych.

8. Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia dnia 23-go maja 2016 r. w Newbridge.

9. Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i zobowiązuje się również dbać o dobro uczestniczki i zadowolenie z dokonanych zmian.

10. Żadne z wykonanych usług lub świadczeń na rzecz uczestniczki nie podlegają reklamacji, ani innym
roszczeniom ze strony uczestniczki

Postanowienia końcowe:

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu metamorfozy o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie ww/ zmiany.  O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej wyspanaobcasach.com