Metoda Montessori, na czym polega?

W całej Irlandii na wielu przedszkolach widnieją szyldy z napisem “Montessori preschool”. Zastanawiam się, co Wam to mówi? Czy mówi Wam to cokolwiek? Kiedy ja osobiście pierwszy raz, właśnie w Irlandii, zetknęłam się z przedszkolami Montessori, okazało się, że chodzi o profilowane przedszkola, które w obszarze zarówno wychowania jak i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, realizują  pedagogikę montessoriańską. Tylko, że komuś, kto nigdy z pedagogiką montessoriańską się nie zetknął, to hasło mówi naprawdę niewiele. Jak więc podjąć decyzję, co do wyboru przedszkola, skoro nie wiem, co za tą konkretną pedagogiką idzie?

Postaram się jak najlepiej wyjaśnić.

Osobą, która jest prekursorem tejże metody, jest Maria Montessorii (nazwa na szyldach od nazwiska), włoska lekarka, która bardzo mocno przeciwstawiała się systemowi szkolnemu czyli “ławkowemu”, tłumiącemu aktywność dzieci. Montessori uważała, że ludzki mózg jest bardziej aktywny, jeśli czynności intelektualne są powiązane z czynnościami praktycznymi. Rozumiała naturalną potrzebę ruchu, eksplorowania otoczenia i samodzielnego doświadczania świata przez dzieci w wieku przedszkolnym.

na czym polega metoda montessori

Niesamowity jest fakt, że to, co Maria Montessori wiedziała już jakieś 120 lat temu, obecnie staje się najnowocześniejszym i obowiązującym trendem w podejściu do nauczania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Charakterystyczne dla placówek montessoriańskich jest to, że w jednej sali/grupie funkcjonują na co dzień dzieci w różnym wieku – przynajmniej trzy roczniki razem. Młodsze dzieci w naturalny sposób uczą się od starszych, a starsze zdobywają wiedzę od nauczyciela, którego rola polega na byciu mentorem dla ucznia. Nauczyciel nie jest więc w centrum, a zawsze krok za dzieckiem. Rolą nauczyciela jest wspieranie dziecka w jego działaniach, a nie zagłuszanie i dawanie przedszkolakowi gotowych rozwiązań.

Poniżej -najważniejsze założenia pedagogiki Marii Montessori:

1. Dziecku i jego pracy należy się szacunek.

2. Dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki – zwłaszcza w kilku pierwszych latach życia. Nigdy później nauka nie przychodzi dziecku z taka łatwością.

3. Dziecko uczy się świata całym sobą, przez wszystkie zmysły – dlatego też do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym pedagogika montessoriańska ma podejście holistyczne. Dziecko musi rozwijać się na wielu płaszczyznach – motorycznie (ruchowo), emocjonalnie, społecznie oraz intelektualnie.

4. Dziecko samo wybiera zadania spośród wcześniej zaproponowanych przez nauczyciela. Samodzielny wybór pracy pobudza zainteresowanie i dzięki temu praca dziecka staje się bardziej efektywna. Dziecko może także samodzielnie wybrać sposób pracy: indywidualna lub grupowa.

5. W placówkach Montessori mamy do czynienia z tak zwanym “odpowiednio przygotowanym środowiskiem”. Co to znaczy? Po pierwsze sala podzielona jest w taki sposób, aby dziecko mogło realizować materiał z pięciu obszarów: czynności życia codziennego ( życie praktyczne), montessoriański materiał sensoryczny, montessoriański materiał matematyczny, materiał językowy oraz tak zwane wychowanie kosmiczne czyli materiał kulturalny – z biologii, geografii i historii.

Każdy materiał montessoriański występuje w placówce w pojedynczych egzemplarzach, co uczy dziecko respektowania potrzeb innych oraz cierpliwości. Tam, gdzie pojawia się cierpliwość, ćwiczona jest też koncentracja… Materiał montessoriański umożliwia dziecku samodzielną kontrolę błędów, a wdrażanie kilkulatka do samodzielności to jedna z podstawowych zasad metody w imię cytatu “pozwól  mi zrobić to samemu”.

Materiał montessoriański to jeden z najważniejszych elementów otoczenia, w którym funkcjonują przedszkolaki – bez oryginalnego zestawu pomocy montessoriańskich, metoda nie może być zastosowana.

Ponadto system wychowania, określany montessoriańskim, bardzo ściśle odnosi się także do wolności dziecka w wychowaniu ( nie od wychowania), dyscypliny, cyklu pracy, prezentacji materiału czy trzech kroków lekcyjnych.

A w praktyce? Po przedszkolu montessoriańskim kilkulatki codziennie usprawniają dużą i małą motorykę. Dzieci dodają i odejmują ( świadomie, na konkretach). Świetnie orientują się w systemie dziesiętnym i ułamkach. Znają nie tylko płaskie figury geometryczne ale i bryły przestrzenne. Potrafią nazwać ich podstawy. Nie tylko znają litery ale także czytają. Piszą. Znają nazwy kontynentów, a pojęcia geograficzne nie są im obce. Dzieci nazywają części roślin, znają świetnie kalendarz, oswajają pojęcie czasu – tak trudne i abstrakcyjne dla kilkulatka. Wiedzą co jest charakterystyczne dla ludzi zamieszkujących dane kontynenty.

Uwierz, że tego wszystkiego dzieci uczą się bez wysiłku… właściwie nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielu rzeczy się uczą.

Każdy nauczyciel pracujący w placówce Montessori, jest odpowiednio przeszkolony i legitymuje się certyfikatem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji w tym zakresie.

Jeśli mieszkasz w Irlandii i chcesz zostać nauczycielem Montessori, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tu: 

https://www.montessori-ami.org/countries/ireland

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej:

https://www.earlychildhoodireland.ie

https://www.schooldays.ie

https://www.everymum.ie/kids/pre-schoolers-3-5-yrs/montessori-schools-in-ireland/

  

 

More from Kasia Dołhun

Integracja sensoryczna, co warto wiedzieć?

Jesteś rodzicem. Jeśli po Twoim domu raczkuje kilkunastomiesięczny szkrab, przemieszcza...
Read More